HVA VI GJØR

Assess AS er et arkitekt- og rådgivningsfirma som tilbyr konsulenttjenester innenfor Arkitektur, planlegging og prosjektledelse.

Selskapet sine referanser er i hovedsak knyttet til sivilarkitekt Asle Strøm sin erfaring som arkitekt i ulike roller innenfor bransjen. Han har lang erfaring med å lede og delta i store byutviklingsprosjekter og har realisert en rekke store bolig og byutviklingsprosjekter.

Asle har erfaring fra entreprenørvirksomhet som prosjekterende, egen praksis som prosjekterende og daglig leder i Arkitekskap AS og utbygger som prosjektdirektør i Boligbyggelaget Usbl.  Fra 2007 til 2013 var han Designsjef i Sørenga Utvikling og hadde ansvaret for en helhetlig design samtidig med at han var prosjekt- og prosjekteringsleder for 5 delfelt.

Fra høsten 2015 til d.d. er Assess as engasjert av Arkitektskap, som har rammeavtale med Stortinget, til prosjektledelse for sikring av utvendige anlegg rundt Stortinget.

KVALITET I ARBEID

Bred kompetanse og et nettverk av samarbeidspartnere

Han har arbeidet med en rekke prosjekter i Oslo øst, og har deltatt i utviklingen av Fjordbyen i denne delen av byen gjennom ulike prosjekter helt fra Byen og fjorden konkurransen i 1983 fram til realiseringen av Sørenga.