HVA VI GJØR

Assess AS er et arkitekt- og rådgivningsfirma som tilbyr konsulenttjenester innenfor Arkitektur, planlegging og prosjektledelse.

Selskapet sine referanser er i hovedsak knyttet til sivilarkitekt Asle Strøm sin erfaring som arkitekt i ulike roller innenfor bransjen. Han har lang erfaring med å lede og delta i store prosjekter og har realisert en rekke store bolig og byutviklingsprosjekter.

Asle har erfaring fra entreprenørvirksomhet som prosjekterende, egen praksis som prosjekterende og daglig leder i Arkitekskap AS, og utbygger som prosjektdirektør i Boligbyggelaget Usbl.  Fra 2007 til 2013 var han Designsjef i Sørenga Utvikling og hadde ansvaret for en helhetlig design samtidig med at han var prosjekt- og prosjekteringsleder for 5 delfelt.

Fra høsten 2015 til årskiftet 2017/18 var Assess AS engasjert av Arkitektskap, som hadde rammeavtale med Stortinget, til prosjektledelse for sikring av utvendige anlegg rundt Stortinget.

2018-2020: Bymiljøetaten i Oslo / Rammeavtale inngått av MetierOec.

  • Prosjektleder for gjennomføring av Øvre Slottsgate som gågate fra Christiania torv til Prinsensgate. Byggetid 17 uker og høy måloppnåelse på kvalitet og kostnad. Asplan Viak var engasjert som prosjekterende.
  • Prosjektleder for Forprosjekt for Kirkegata fra Myntgata til Stortorvet inkl skisseprosjekt for Stortorvet. Norconsult as var engasjert som prosjekterende. Fulgt opp bystyrevedtak om tilgjengelighet for Norges Bank.
Last ned CV

KVALITET I ARBEID

Bred kompetanse og et nettverk av samarbeidspartnere

Han har arbeidet med en rekke prosjekter i Oslo øst, og har deltatt i utviklingen av Fjordbyen i denne delen av byen gjennom ulike prosjekter helt fra Byen og fjorden konkurransen i 1983 fram til realiseringen av Sørenga.