Byutviklingsprosjekter og prosjektutvikling krever bred kompetanse og selskapet baserer seg på nettverk av samarbeidspartnere. Her kommer Assess inn i bildet.

Asle var på et team som fikk innkjøp i del 3 av konkurransen «Byen og fjorden» 1983 med «Øst for Eden». Forslaget har mange elementer som kjennetegner dagens løsninger – vannspeil med middelalder-sjølinje, byutvikling på Sørenga, kabelbane til Ekeberg fra Sørenga. Forslaget viser også byutvikling over sporområdene til NSB og åpning av Akerselva.
På 1990-tallet ble arbeidet med byutvikling i Bjørvika viktige oppdrag for Arkitektskap som ble engasjert både av Miljøbyen Gamle Oslo (MGO) og Statens Veivesen for å finne fram til de riktige trafikale løsningene i Bjørvika. Den vise planen for Nyland ble utviklet av Arkitektskap for MGO som et framtidsscenario 2015, og har mange trekk som er med i den endelige reguleringsplanen for Bjørvika. På dette tidspunktet var Sørenga- utstikkeren avsatt til havnevirksomhet.

Når Sørengutstikkeren ble lagt ut for salg i 2007 var Asle ansatt som Prosjektdirektør i Boligbyggelaget Usbl, og var med på å forberede kjøp sammen med Backegruppen og en investorgruppe. Grupperingen inngikk kjøpekontrakt i desember 2007. Etter det arbeidet Asle med utvikling av prosjektet og var bla med på å engasjere 4 arkitektkontorer – Jarmund Vigsnes mfl, LPO, MAD og Kari Nissen Brodtkorb.

Asle har vært i ledelsen av prosjektet gjennom utvikling av detaljreguleringsplan, rammesøknader og detaljprosjektering fram til overtakelse for de 4 første byggetrinnene. Alle delområden hadde godkjent rammetilatelse når han avsluttet sitt ansettelsesforhold i Sørenga Utvikling as høsten 2013. Asle har med andre ord arbeidet med Bjørvikaprosjektet på forskjellige måter gjennom 30 år.

Assess var Prosjektdirektør i Boligbyggelaget Usbl fra 2002 – 2007 og utviklet en stor boligportefølje der og var prosjektleder for flere store byggeprosjekter med bl.a. Platosgate 8 og Byskogen borettslag. Som Designsjef i Sørenga Utvikling fra 2007- 2014 hadde han store oppgaver med utvikling av Sørengutstikkeren som Usbl hadde eierinteresser i. Asle deltok i kjøpsforhandlingene i forbindelse med dette kjøpet.

Fra høsten 2015 til årskiftet 2018 var Assess AS engasjert av Arkitektskap, som hadde rammeavtale med Stortinget, til prosjektledelse for sikring av utvendige anlegg rundt Stortinget.

Assess er et arkitekt- og rådgivningsfirma som tilbyr konsulenttjenester innenfor Arkitektur, planlegging og prosjektledelse. Boligplanlegging og – utvikling er en spisskompetanse med mange gode referanseprosjekter.
Selskapet sine referanser er i hovedsak knyttet til sivilarkitekt Assess sin praksis som arkitekt i ulike roller innenfor bransjen. Han har lang erfaring med å lede og delta i store byutviklingsprosjekter og har realisert en rekke store bolig og byutviklingsprosjekter.
Assess as har hatt oppdrag med byromprosjekter i hjertet av hovedstaden; Wessels plass er under bygging nå og Øvre Slottsgate fra Christiania torv til Prinsens gate er ferdigstillt.