Bjølsen byfornyelse

Arkitekt: Asplan Prosjekt A
Asle Strøm har arbeidet med en lang rekke byutviklingsprosjekter i sin karriere – Byfornyelsen på Bjølsen ble utført for Ungdomsbygg/Usbl på 1970-tallet og omfattet 5 kvartaler hvor det var en blanding av b\nybygg og bevaring etter den nye (på den tiden) Byfornyelsesloven. Dette var også et stort medvirkningsprosjekt med stort engasjement fra beboere og medlemmer i Usbl. Prosjektet fikk Bolig- og byplanprisen i 1979.
Byfornyelsen av Vålerenga, Gamlebyen og utviklingen av Fjordbyen er andre byutviklingsprosjekter som Asle har i sin portefølje.
Han var på et team som fikk innkjøp i del 3 av konkurransen med «Øst for Eden».