Byen og Fjorden

Asle var på et team som fikk innkjøp i del 3 av konkurransen «Byen og fjorden» 1983 med «Øst for Eden». Forslaget har mange elementer som kjennetegner dagens løsninger – vannspeil med middelalder-sjølinje, byutvikling på Sørenga, kabelbane til Ekeberg fra Sørenga. Forslaget viser også byutvikling over sporområdene til NSB og åpning av Akerselva.
På 1990-tallet ble arbeidet med byutvikling i Bjørvika viktige oppdrag for Arkitektskap som ble engasjert både av Miljøbyen Gamle Oslo (MGO) og Statens Veivesen for å finne fram til de riktige trafikale løsningene i Bjørvika. Den vise planen for Nyland ble utviklet av Arkitektskap for MGO som et framtidsscenario 2015, og har mange trekk som er med i den endelige reguleringsplanen for Bjørvika. På dette tidspunktet var Sørenga- utstikkeren avsatt til havnevirksomhet.

Når Sørengutstikkeren ble lagt ut for salg i 2007 var Asle ansatt som Prosjektdirektør i Boligbyggelaget Usbl, og var med på å forberede kjøp sammen med Backegruppen og en investorgruppe. Grupperingen inngikk kjøpekontrakt i desember 2007. Etter det arbeidet Asle med utvikling av prosjektet og var bla med på å engasjere 4 arkitektkontorer – Jarmund Vigsnes mfl, LPO, MAD og Kari Nissen Brodtkorb.

Asle har vært i ledelsen av prosjektet gjennom utvikling av detaljreguleringsplan, rammesøknader og detaljprosjektering fram til overtakelse for de 4 første byggetrinnene. Alle delområden hadde godkjent rammetilatelse når han avsluttet sitt ansettelsesforhold i Sørenga Utvikling as høsten 2013. Asle har med andre ord arbeidet med Bjørvikaprosjektet på forskjellige måter gjennom 30 år.