Sørenga Utvikling KS

Assess as sine referanser for de siste årene knytter seg til Asle Strøm sin rolle som designsjef i Sørenga utvikling. Der hadde han ansvar for utvikling av ca 760 boliger på Sørenga i Bjørvika Oslo. Han hadde ansvar for helhetlig design og arkitektur og koordinering av 4 engasjerte arkitektkontorer.

Han var i tillegg til designansvarlig også prosjekt- og prosjekteringsleder for 4 kvartaler – hvorav 2 er gjennomført fram til overtakelse (Byggetrinn 1 (D1b-2) og3(D1b-6).Prosjekteringsledelsefram tilanbudforByggetrinn6(D1b-4)og 8(D1b-3+8).

Som prosjekteringsleder har arbeidet generelt bestått i koordinering og ledelse av alle involverte rådgivere –Ark, Rib, Riel, Riv, Rig, Rivar, Riaku, RiBrann, Lark samt implementering av miljøoppfølgingsprogram i de ulike fasene av planleggings – og byggeprosessen. Arbeidet har også bestått i å vurdere ulike produksjonsmåter sammen med entreprenør for å finne fram til optimale produksjonsmåter i den gitte situasjonen med store dybder til fjell.

Avsluttet ansettelsesforholdet i Sørenga Utvikling KS i høsten -13, da alle feltene hadde fått rammetillatelse og oppfølging satt ut til eksterne konsulenter.

Høsten 2013 og våren 2014 har Assess as bl.a. samarbeidet med Arkitekskap as og Landskapsfabrikken as om to parallelle oppdrag for Rom eiendom.