Wessels plass

Asle ble engasjert som Prosjektleder for Stortingets helhetlige perimetersikringsprosjekt. Det omfattet alle de viktige byrommene rundt Stortingsbygningen; Wessels plass, Eidsvolls plass, Stortingets plass og tilliggende gater; Karl Johans gate og Akersgata.

Arbeidet har bestått av avklaringer med utarbeidelse av Styringsdokument, programmering og framdriftsplanlegging.

Programarbeidet skjedde i tett kontakt mellom kommunale etater og Stortingets interne seksjoner og avdelinger. Prosjektleder gjennomførte flere workshops i denne forbindelse. Videre har prosjektleder deltatt i innkjøpsprosess av prosjekteringsgruppe med utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud og sørget for forankring internt i Stortinget.

Skisseprosjekt for Wessels plass og Akersgata ble utarbeidet som fellesprosjekt med Oslo kommune v/ BYM. Prosjektleder hadde ansvar for begge delområdene og skisseprosjektet ble ferdigstilt medio mars -16 til avtalt tid og innenfor budsjetterte kostnader.

Wessels plass er under ferdigstilling.

Dronninga Landskap AS er ansvarlige for utformingen.