VELKOMMEN TIL

Byutviklingsprosjekter og prosjektutvikling krever bred kompetanse og selskapet baserer seg på nettverk av samarbeidspartnere.

Assess AS er et arkitekt- og rådgivningsfirma som tilbyr konsulenttjenester innenfor Arkitektur, planlegging og prosjektledelse. Boligplanlegging og – utvikling er en spisskompetanse med mange gode referanseprosjekter.

Selskapet sine referanser er i hovedsak knyttet til sivilarkitekt Asle Strøm sin praksis som arkitekt i ulike roller innenfor bransjen. Han har lang erfaring med å lede og delta i store prosjekter og har realisert en rekke store bolig og byutviklingsprosjekter.

Han har erfaring fra entreprenørvirksomhet som prosjekterende, egen praksis som prosjekterende og daglig leder i Arkitekskap AS og som utbygger som prosjektdirektør i Boligbyggelaget Usbl.  Fra 2007 til 2013 var han Designsjef i Sørenga Utvikling og hadde ansvaret for en helhetlig design samtidig med at han var prosjekt- og prosjekteringsleder for 5 delfelt.

VÅRE
PROSJEKTER

Vår prosjekt-portefølge viser referanseprosjekter innenfor Arktektur, planlegging og prosjektledelse.